Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY


Jeśli jesteś konsumentem lub PNPK – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: info@sploteka.pl lub poprzez pismo wysłane pocztą.

Zwracaną rzecz odeślij niezwłocznie- jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy- na adres:
KUFER Aurelia Gabrysiak
Os.Tysiąclecia 70/81
61-255 Poznań ,

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.
Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

    • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
    • dla treści cyfrowych – od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Mogę wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub PNPK lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie

Formularz odstąpienia od umowy znajdziesz poniżej, możesz z niego skorzystać,  jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz odstąpienia od umowy _Pobierz

REKLAMACJE


W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: info@sploteka.pl lub drogą pocztową na adres: KUFER Aurelia Gabrysiak Os.Tysiąclecia 70/81 61-255 Poznań

Reklamowany towar należy wysłać na adres: KUFER Aurelia Gabrysiak Os.Tysiąclecia 70/81 61-255 Poznań

W związku z wadą możesz żądać:

  • wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

  • obniżeniu ceny,
  • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Formularz reklamacji pobierzesz poniżej:

Formularz reklamacyjny_Pobierz